Üçlü negatif meme kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?

Üçlü negatif meme kanserinde meme kanserine özgü reseptörler (algaç) bulunmaması nedeniyle hormonal tedaviler ve akıllı ilaç dediğimiz HER2’yi hedefleyen tedaviler kullanılmamaktadır. Bu tedavilerin yerine yine etkili olduğunu bildiğimiz klasik (geleneksel) kemoterapiler ve son yıllarda umut artıran bazı yeni tedaviler uygulanmaktadır.

Klasik kemoterapiler (sitotoksik ilaçlar)

Burada, diğer meme kanseri alt tiplerinde de uygulanan Siklofosfamid, Karboplatin, Sisplatin, Doksorubisin (antitümör antibiyotikler), 5-FU (Anti-metabolitler) ve Taksan (mikrotübül inhibitörleri) grubu dediğimiz ilaçlardan oluşan kombinasyonlar ortalama 6-8 kür kullanılmaktadır.

Özellikle BRCA mutasyonu pozitif olan üçlü negatif hastalarda, DNA’yı hasara uğratan platin grubu (karboplatin, sisplatin) ilaçlar daha etkilidir.

Umut vaad eden bazı yeni tedavi seçenekleri

  • VEGF’e (Vasküler Endotelyal Groft Faktör= damarlanmayı sağlayan faktör) yönelik geliştirilen, bir çeşit antikor olan Bevasizumab adlı ilaç, üçlü negatif meme kanserli hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda anti-anjiyogenetik (damarlanmayı önleyen) etki göstererek yaşamı uzatmıştır.
  • PARP (Poli ADP-Riboz Polimeraz) inhibitörleri denilen Olaparib ve Veliparib, yapılan çalışmalarda özellikle BRCA mutasyonu pozitif üçlü negatif meme kanserli hastalarda etkili olduğu saptanmıştır.
  • Abirateron asetat + steroid kombinasyonu günümüzde prostat kanser tedavisinde kullanılmasına rağmen, üçlü negatif meme kanserli andojen reseptörü pozitif bir grup hastada da etkili olduğu gösterilmiştir.

Görüldüğü üzere üçlü negatif meme kanserinde etkili yeni tedavi seçenekleri bulunmakta ve yürüyen birçok çalışmada da geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tedavi yanıtları elde edilmektedir. Artık şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki yakın gelecekte, üçlü negatif meme kanserli hastalarda etkinliği kanıtlanmış çeşitli hedefe yönelik ilaçlar standart bir tedavi seçeneği olarak kullanılacaktır.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26