Meme kanseri bölgesel olarak yinelerse

Lokal yinelemelerde (nüks olarak da bilinir) tedavi önceden uygulanan cerrahi ve tedavilere bağlı farklılık göstermektedir.

Eğer hastaya önceden meme koruyucu cerrahi yapıldı ise memenin tamamının alınması (radikal total tamamlayıcı mastektomi) ve daha önce yapılmadı ise koltuk altı lenf temizleme işlemi yapıldıktan sonra adjuvan tedavi dediğimiz koruyucu tedavi (kemoterapi ve/veya hormonal tedavi) verilmelidir.

Önceden total mastektomi yapılmış hastalarda yapılabilirse önce cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi ve/veya hormonal tedavi yapılır. Bazı seçilmiş hastalarda ise önce tümörü küçültücü tedavi kemoterapi ve/veya hormonal tedavi ile sonrası yapılabilirse cerrahi ve takiben uygun ise koruyucu radyoterapi uygulaması yapılmaktadır. Daha önce total mastektomi yapılmış ve radyoterapi uygulanmış hastalarda cerrahi uygun ise yapılır takiben kemoterapi ve/veya hormonal tedavi verilir.

Meme tümörünün bölgesel Lenf Nodunda yinelemesinde tedavi

Meme kanseri memede kitle olmaksızın sadece bölgesel lenf bezinde yineleyebilir. Kanser sadece koltuk altında yenileme göstermişse cerrahi sonrası koruyucu radyoterapi tavsiye edilmektedir. Boyunda, köprücük kemiği üzerinde (supraklaviküler) veya göğüs duvarı içerisindeki (internal mammarial) lenf bezlerinde tekrarlama durumunda cerrahi yapmaksızın radyoterapi sonrası kemoterapi ve/veya hormonal tedavi verilmelidir.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26