Neoadjuvan (ameliyat öncesi) hormonal tedavi

Meme kanseri tanısı alan hastaların yaklaşık %10-15’i lokal ileri evrededir. Hastalara lokal ileri evrede meme kanseri tanısı konulduğunda sistemik tedaviler ön plana çıkmaktadır. Bunun nedenleri, cerrahi ile lokal kontrolün sağlanmasının zor olması, ameliyat sırasında olası tümör yayılımın engellenmesidir.

Lokal ileri evre meme kanseri olan hastalarda hormon reseptörleri yüksek oranda pozitif ise cerrahi öncesi tümörü küçültme ve meme koruyucu cerrahiye olanak sağlamak amaçlı hormonal tedaviler kullanılabilir.

Üç aylık kullanım sonrası tümörde küçülme sağlandıktan sonra hasta cerrahiye verilir. Burada kullanılan hormonal tedaviler hasta menapoz öncesi dönemde ise tamoksifen, menapoza girmiş ise aromataz inhibitörü adını verdiğimiz ilaçlar kullanılmaktadır

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26