Metastatik hastalıkta takip

Bazı meme kanserleri bir süre sonra tekrarlayabilmektedir. Tekrarlama hastalık bölgesi, karşı meme veya akciğer, karaciğer, kemik, beyin dokusunda veya diğer organlarda olabilir ki bu duruma metastaz adı verilmektedir.

Kanser tekrarlaması durumunda hasta detaylı olarak muayene edilir. Kan tetkikleri, şikayetleri doğrultusunda ultrason, tomografi ve/veya PET tomografi, gerekir ise MR ile değerlendirilir. Tekrarlayan tümörlerde % 30 oranında tümörün karakter değiştirmesi nedeni ile yeniden biyopsi örneği alınmalıdır. Tümör biyopsi materyalinde östrojen, progesteron ve Her -2 adını verdiğimiz reseptörleri incelenerek hasta uygulanacak yeni tedavi için gözden geçirilir.

Metastatik kanser tedavisinde bilinmesi gerekenler

Tüm metastatik meme kanserli hastaların tedavisi aynı değildir. Yapılan testler sonucunda hastalığın yaygınlığına göre tedavi planı yapılır. Tekrarlayan tümörlerde % 30 oranında tümörün hormon reseptör durumunun değişebilmesi nedeni ile yeniden biyopsi örneği alınıp değerlendirilmelidir. Yapılacak tedavi önerileri, uygulanacak tedavinin riskleri ve yararları, hastanın yaşı, eşlik eden diğer hastalıklar göz önünde bulundurularak planlanır.

PET tomografik görüntüleme, beyin hariç tüm vücudun tümör yönünden görüntülemesini sağlar. PET tomografik görüntülemede FDG denilen şeker molekülünü taklit eden bir radyoaktif madde damar yolu ile vücuda verilir. Kanserli hücrelerin normal hücrelerden en önemli farkı, hızlı ve kontrolsüz çoğalmalarıdır. Yüksek faaliyet gösteren hücrelerin enerji ihtiyaçları da normalden fazla olduğu için verilen radyoaktif madde tümör hücreleri tarafından tutulur. Böylece tümörün lokalizasyonu ve yaygınlığı tespit edilir.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26