meme kanseri tedavi multidisipliner ekip

plastik cerrah, genel cerrah, tıbbi onkolog, patolog, fizik tedavi uzmanı, anestezi, algolog, radyasyon onkoloğu, endokrinolog, radyologlar, psikolog ve psikiyatr. destek tedavi ekibi. algolog meme kanseri multidisipliner ekip