Meme kanserinde tedavi sonrası takip

Meme kanseri hastasının tedavisinin bitiminde, genel sağlığı değerlendirmek, yeni gelişebilecek tümörü erken tespit etmek veya ilaç yan etkilerini değerlendirmek amacı ile mutlaka takip edilmeleri gereklidir.

Erken evre meme kanserinde takip

Takipteki hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları önem arz eder. Meme kanseri tanısı konulmuş hastalarda ilk 5 yıl süresince 4 ile 6 ayda bir kan tetkikleri, tümör markırları (CA 15-3, CA-125 gibi), D vitamin düzeyi yönünden fizik muayene ile birlikte takip önerilir. Ayrıca tıbbi onkoloğunuzun önerdiği sıklıkta kadın doğum uzmanı kontrolünden geçmelisiniz (genelde yıllık). 5 yılını geçiren ve sorunu olmayan hastalar ise yıllık takibe alınmaktadır.

Takipte mamografik inceleme yıllık olarak yapılmaktadır. Özellikle premenopozal hastalarda, yoğun meme dokusu mevcut ise veya meme USG ve mamografide şüpheli bulgular var ise meme MR’ı ile ilave görüntüleme yapılabilir.

MR görüntüleme, özellikle beyin, omurga gibi sert dokulara olan metastazları göstermede bizlere daha iyi bilgi sunmaktadır. Baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, nöbet geçirme,  kuvvet azlığı, konuşma veya görmede bozukluk gibi şikayetler durumunda beyin MR görüntüleme yapılmalıdır. Omurga bölgesini içeren ağrı, uyuşukluk ve güç kayıplarında omurga MR ile detaylı inceleme yapılmalıdır.

Video: Meme kanserini yenen hastamız Sn. Eser Belül tedavi sonrası yaşadıklarını paylaşıyor.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26