meme biyopsi, mikroskop, aksiller diseksiyon, halstead

meme kanseri ameliyatı radikal mastektomi, cerrahinin toparlanma çağı, kanseri anlamaya başladık