Meme kanseri kemoterapi tedavisi

Meme kanserinde kemoterapi, ameliyat öncesi tümörü küçültme amaçlı (neoadjuvan), ameliyat sonrası hastalığın yineleme riskini azaltma amaçlı (adjuvan) ya da ileri evre (metastatik) hastalıkta yaşam sürelerini veya yaşam kalitesini artırma amaçlı uygulanmaktadır.

Meme kanseri için kemoterapi rejimi, çoğunlukla iki veya üç ilacın belli protokollere dayanarak verilmesi şeklindedir. Tedavi genellikle seçilen protokole göre 4-8 defa, 1-3 hafta aralıklarla verilir.

Video: Meme kanserini yenen hastamız Sn. Eser Belül kemoterapi sürecinde yaşadıklarını bizimle paylaştı.

Meme kanseri kemoterapi protokolleri

RejimSiklus Süresi Total Süre
Doz Yoğun AC –
Paklitaksel
4 kez 14 günde bir
4 kez 14 günde bir
4 ay
Doz Yoğun AC –
Paklitaksel
4 kez 14 günde bir
12 kez 7 günde bir
5 ay
TC 4 kez 21 günde bir3 ay
AC 4 kez 21 günde bir3 ay
EC 4 kez 21 günde bir3 ay
FAC/ CAF 6 kez 21 günde bir6 ay
FEC/CEF6 kez 21 günde bir6 ay
TAC6 kez 21 günde bir 6 ay
AC –
Dosetaxel
4 kez 21 günde bir
4 kez 21 günde bir
6 ay
FEC/CEF –
Dosetaxel
3 kez 21 günde bir
3 kez 21 günde bir
4.5 ay
FEC/ CEF –
Paklitaksel
4 kez 21 günde bir
8 kez 7 günde bir
5 ay

AC= Doksorubusin + Siklofosfamid

CAF= Siklofosfamid + Doksorubusin + Florourasil

CEF= Siklofosfamid + Epirubusin + Florourasil

EC= Epirubusin + Siklofosfamid

TAC= Dosetaksel + Doksorubusin + Siklofosfamid

TC= Dosetaksel + Siklofosfamid

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26