meme biyopsisi memede ele gelen kitle

meme kanseri teşhisi kesin olarak ancak meme biyopsisi sonrası konulur. lokal anenstezi altında girişimsel radyologlar tarafından uygulanır.