Meme kanseri sıklığı ve istatiksel sonuçlar

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kadın kanserlerinin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Son yıllarda, meme kanserinde gözlenen artış, 30 yıl öncesine kadar 12–14 kadında bir iken, günümüzde neredeyse her sekiz kadından birinin, hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Meme kanseri sıklıkla 50 yaş sonrasında kadınlarda görülmekle birlikte, tüm meme kanserlerinin %25 i 50 yaş altı kadınlarda, %5 i 35 yaş altı kadınlarda görülmektedir.

Erkeklerde de meme kanseri görülebilmekle birlikte nadirdir; tüm meme kanserlerinin ancak %1’ini oluşturmaktadır.

Meme kanseri, kadınlarda yaşam kaybı riski taşıyan, ancak erken tanı ile tedavi yöntemlerinde ciddi farkındalık yaratan bir hastalıktır. Günümüzde gelişen teknoloji, rutin kontrol ve erken tanı yöntemleri ile birlikte yaşam kaybı riski yok denecek kadar minimize edilmiş, tamamen iyileşme şansı oldukça artmıştır.

Görüntüleme yöntemleri, cerrahi tedavi, radyoterapi ve tıbbi tedavideki gelişmeler ile hastalar adına son derece yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26