meme kanseri tanısı ancak biyopsi ile konulur, patoloji

trucut, eksizyonel, vakum biyopsi nasıl yapılır? girişimsel radyoloji, radyolog, ince iğne biyopsi, ameliyatla biyopsi