Metastatik meme kanserinde radyoterapi ne zaman uygulanır?

Meme kanseri en sık kemik, akciğer ve beyin gibi organlara yayılım yapar. Hastalığın bu bölgede tekrar etmesi üzerine yerleşim yerine bağlı olarak değişkenlik gösteren birtakım bulgular olabilir.

Bunlar kemik metastazlarında ağrı, kuvvet kaybı ve fraktür riski (kemikte kırılma riski) şeklinde olur. Kemik metastazlarının tedavisinde RT en etkili lokal tedavi yöntemlerindendir. İzole kemik metastazlarında Streotaktik Radyoterapi (SRT) de tercih edilmektedir. SRT ile oldukça sınırlı bir alanda yüksek doz oluşturulurken çevre normal dokularda da minimum yan etki olur.

Beyin metastazına bağlı şikayetlerin giderilmesinde de RT oldukça başarılıdır. Çoklu metastaz varlığında tüm beyine palyatif amaçlı RT uygulanır. Ancak beyinde tek metastaz varlığında Streotaktik Radyoterapi (SRT) tercih edilir.

Meme kanserine bağlı gelişen akciğer metastazlarında da Streotaktik Radyoterapi (SRT) uygulanır. Akciğer dokusu radyoterapiye oldukça hassas bir organdır. Bu nedenle akciğere oldukça sınırlı bir alandan streotaktik yöntemle uygulanan radyoterapi ile ciddi yan etki oluşturmadan tümör kontrolü sağlanabilmektedir.

Akciğer, beyin ve kemik dışında vücudun herhangi bir yerinde oluşan metastazlara da hem streotaktik hem de konvansiyonel yöntemlerle palyatif RT uygulanabilir. Bu tedavide amaç: metastaza bağlı şikayetlerin kontrol altına alınması ve hastanın rahatlatılmasıdır.

Semptomların kontrol altına alınmasıyla yaşam kalitesi artırılmaktadır.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26