Meme kanserinde evreleme

Kanseri yayılım derecesi yani evresi, tedavinin planlanması açısından son derece önemlidir. TNM olarak adlandırılan uluslararası evreleme sistemleri hastalığın bulunduğu bölgede yayılımını (T evresini), lenf bezlerine sirayetini ve bunun derecesini (N evresi), hastalığın bulunduğu bölgeden uzaklaşarak başka organlara metastaz yapıp yapmadığını (M evresi) tanımlamak için kullanılır. T evresini en iyi belirleyen görüntüleme yöntemlerinden birisi MR’dir (emar). T evresi, tümörün kaynaklandığı bölgeye göre değişiklikler gösterir. N ve M evresi için PET-Tomografi oldukça iyi bir belirleyicidir.

Evreleme klinik muayene ve görüntüleme yöntemlerine göre belirlenebildiği gibi ameliyat sonrası patolojik olarak çıkarılan memedeki tümör ve örneklenen koltukaltı lenf bezelerine göre de belirlenebilir.

EvreTanımlama
Evre 0 Oluştuğu yerde bulunan, yani en erken evre meme kanseri formudur. Kanser hücreleri kanallar içindedir, derinleri ve memenin yağ dokusunu sarmamıştır.
Duktal karsinom (DCIS), Lobüler karsinom in situ ve Paget hastalığı (tümör kitlesi olmayan), Evre 0 olarak adlandırılır. Tüm bu vakaların hiçbirinde kanser, lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmaz.
Evre ITümör 2 cm’den küçük ve lenf bezlerinde küçük kanser hücre kümesi bulunabilir
IA ve IB olmak üzere ikiye ayrılır
Evre IITümör 2 cm’den küçük ve lenf bezlerinde bulunabilir veya
Tümör 2 ile 5 cm arasında ve lenf bezlerinde yayılım yok
IIA ve IIB olmak üzere ikiye ayrılır
Evre IIITümör herhangibir boyutta fakat
Göğüs duvarında ve/ veya meme derisinde tutulum varsa
Koltuk altı lenf bezlerinin 10 dan fazlasında tutulum varsa
Göğüs kemiği komşuluğundaki veya köprücük kemiğinin üstünde veya altındaki lenf bezlerinde hastalık varlığı
IIA, IIIB ve IIIC olmak üzere üç bölüme ayrılır
Evre IVVücudun diğer organlarına yayılım varsa, sıklıkla kemik, akciğerler, karaciğer veya beyin
Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26