Meme Kanseri Tarihi

Kadın memesi her zaman güzelliğin, doğurganlığın ve kadınlığın bir sembolü olmuştur. Hastalık olarak ise, antik çağlardan beri hekimlerin ilgisini çekmiş ve adeta hekimlere meydan okumuştur. Bu hastalığın tedavisinin temelini oluşturan cerrahi ise özellikle eski çağlarda, geriye kaçınılmaz olarak hoş olmayan bir görüntü bırakmakta idi. Meme kanserini tedavi etmeye dair öyküler karmaşık bir labirent gibidir. Çünkü günümüzde büyük oranda tedavi edilebilir bu hastalığın birçok çeşidi vardır ve bunları anlamak ancak büyük uğraşlar sonucu mümkün olmuştur.

Meme bulunduğu yer itibarıyla kolay tanımlanabilen bir organ olduğu için, ilk çağlarda dahi meme kanseriyle ilgili yazılı kayıtların ve örneklerin oluşu çok da şaşırtıcı değildir.

Sonuç olarak, tarihsel akıştan da anlaşılacağı üzere meme kanseri artık tek hekimin uzmanlık sınırlarının çok ötesine geçmiştir ve günümüzde meme kanseri tedavisi, bu alanda ileri uzmanlığa sahip ve meme kanserinin sistemik bir hastalık olduğu bilincinde olan hekimlerin oluşturduğu multidisipliner ekiplerce uygulanmaktadır. Meme Kanseri Tedavi Konseyi olarak da adlandılan bu ekipte radyolog, nükleer tıp uzmanı, meme cerrahı, plastik cerrah, radyasyon onkoloğu, fizik tedavi uzmanı, eğitim hemşireleri, moleküler genetik uzmanı, diyetisyen, psiko-onkolog ve tüm hastalık sürecine hakim bir tıbbi onkolog yer almaktadır.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26