Meme kanseri çeşitleri

Meme kanseri tek bir hastalık değildir. Meme kanseri, tedavileri birbirinden farklılıklar arz eden alt türlere sahip bir hastalık grubudur. Doğru tedavi için hangi meme kanseri çeşidi ile karşı karşıya olunduğu bilinmelidir.

Hangi çeşit meme kanseri ile karşı karşıya olduğumuza memeden biyopsi ile alınan doku örneğinin mikroskop altında özel teknik ve boyalarla, bazen de moleküler yöntemlerle incelenmesi sonrası karar verilir.

Buna göre biyopsi sonucu bize tümör hakkında şu bilgileri verir

• Histolojik tipi: tümörün hangi hücrelerden oluştuğunu belirler, genellikle meme kanseri memenin kanallarından ya da lobüllerinden köken alır.

Histolojik tipine göre meme kanseri çeşitleri için tıklayınız.

• Grade: tümörün karmaşık yapısı, hücre bölünme sıklığı, köken aldığı hücreye benzerliği ile ilişkilidir. 1ile 3 arasında derecelendirilir. 1 daha iyi özellik gösterir.

• Hormon resetör durumu: tümör hücresinin yüzeyinde ve hücre içinde östrojen ve progesterone özgü algaçlar bulunabilir. Bu şekildeki kanser hücreleri hormonlar tarafından büyümesinin uyarılabileceği anlamını taşır. Östrojen reseptörü ve progesterone reseptörü içeren tümörler içermeyenlerden daha iyi özelliğe sahiptir.

• HER2 reseptör durumu: HER2 hücre zarında bulunan epidermal büyüme faktör ailesinden bir algaçtır. Tümörün aşırı çoğalması ve tümör hücre göçüyle ilişkilidir.Çeşitli yöntemlerle bakılabilir. İmmünhistokimya (IHC) yöntemi ile bakılınca 3(+) olarak değerlendirilmesi HER2’nin tümör hücresinde var olduğu anlamına gelirken 1(+)lik tümör hücresinde HER2 yok olarak değerlendirilir. Eğer 2(+) çıkarsa daha ileri bir tetkik olan Florasan Insitu Hibridizasyon (FISH) yöntemi ile var olup olmadığı değerlendirilir.

Hormon reseptör ve HER2 durumunun saptanması size verilecek tedavi kararını belirlemede çok önemlidir.

• Ki67: Hücre çekirdeğinde hücrenin bölünmesi sırasında bulunan bir proteindir. Tümörün büyüme, bölünmesini yansıtan bir değerdir.

Meme kanserinin hormon reseptörü, HER2 ve Ki67 durumuna göre alt tipleri

Hormon Reseptör DurumuHER2 DurumuKi67 Durumu
Luminal AER+ ve/veya PR+Negatif%14’ten düşük
Luminal B HER2 negatif ER+ ve/veya PR+ Negatif%14’ten yüksek
Luminal B HER2 pozitifER+ ve/veya PR+Pozitif
HER2 pozitif luminal dışıER- ve PR-Pozitif
Üçlü NegatifER- ve PR-Negatif
Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26