meme kanseri tanısı için biyopsi nasıl yapılır

trucut, eksizyonel, vakum biyopsi nasıl yapılır? girişimsel radyoloji, radyolog, ince iğne biyopsi, ameliyatla biyopsi