İleri evre (metastatik) meme kanserinde hormonal tedavi

Metastatik meme kanserinde hormonal tedavi hastalığı geriletmek ve yaşamı uzatmak için kullanılır. Yapılan çalışmalarda hormon reseptörü pozitif olan hastalarda östrojen hormonunun üretimini ve etkisini engelleyen ilaçlar  metastaz yapmış olan meme kanserinin tedavisinde  en az kemoterapi kadar  etkin bulunmuştur ve kemoterapiye göre  daha az yan etkiye sahip olması ayrıca avantaj sağlamıştır.

Metastatik hastalıkta hormonal tedaviler;

-Kanser hücrelerinde hormon reseptörleri pozitifse,

-Daha önce hormon tedavisi almış ve bu tedaviye iyi cevap vermiş ise,

-Kemik metastazı ve/veya lenf bezi metastazı olan veya kemik metastazı dışında yaygın olmayan akciğer, karaciğer metastazları ve yavaş ilerleyen metastatik hastalıkta kullanılmaktadır.

Metastatik hastalıkta hasta premenopozal ise tamoksifen, goserelin veya leuprolid kullanılırken, menapozdaki hastalarda aromataz inhibitörleri ve fulvestran kullanılır.

Fulvestrant (Faslodex) ise tüm dokularda östrojeni bloke eden bir ajandır. Menopoza girmiş metastatik hastalıkta hormon reseptörü pozitif olan hastalarda kullanılır. Piyasada fulvestranın 250 mg’lık enjeksiyonluk çözeltileri bulunmaktadır. Uygulama şekli; İlk doz yükleme dozu olup, 500 mg doz yarıya bölünerek her iki kalçadan kas içine yapılır, tedavinin 14.günü ikinci yükleme doz aynı şekilde verilip, takiben aylık 500 mg/gün kas içine yapılır. Yan etkileri diğer hormonal tedavilerde görülen yan etkilere benzerdir.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26