Düşük riskli meme kanserinde hormonal tedavi kullanımı

Tübüler ve müsinöz adını verdiğimiz meme kanserlerinde lokal tedaviler sonrası meme kanseri tekrarlama riski düşüktür.

Özellikle;

  • 1 cm’den küçük tümörlerde, lenf nodu tutulumu yok veya lenf nodunda 2 mm ve altında tümöral tutulum var ise hormonal tedavi kullanmaya gerek yoktur.
  • Tümör 1-2.9 cm arasında ise, lenf nodu tutulumu yok veya lenf nodunda 2 mm ve altında tümöral tutulum var ise hormonal tedavi kullanımı düşünülebilir.
  • 3 cm ve üzerindeki tümörlerde veya lenf nodunda 2 mm ve üzerinde tümör tutulumu varsa hormonal tedavi kullanılmalıdır.

Yüksek riskli meme kanserinde hormonal tedavi kullanımı

İnvaziv duktal veya invaziv lobüler meme kanserli hastalarda tümör 0.5 cm ve altında , lenf nodu tutulumu yok ise hormonal tedavi verilmesi düşünülebilir. Tümör 0.5 cm’in altında lenf nodunda 2mm ve altında tümöral tutulum varsa veya tümör 0.5 cm’in üzerinde ise hormonal tedavi kullanılmalıdır.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26