meme kanserinde cerrahi, meme koruyucu cerrahi, meme implantı, silikon

Meme kanseri cerrahisi dört alt başlıkta incelenir. Bunlardan ikisi memenin, diğer ikisi koltuk altı lenf bezlerinin cerrahisidir.