Adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) hormonal tedavi

Erken evre meme kanserinde hormonal tedavi, ameliyat sonrası meme kanserinin tekrar gelişmesi (nüks) ve metastaz riskini azaltmak için koruyucu amaçla kullanılır. Cerrahi yapılmış meme kanserli hastalarda hormon reseptörü pozitif ise kemoterapi ve/veya radyoterapi tamamlandıktan sonra hasta menapoza girmemişse düşük riskli hastalarda sadece tamoksifen 5 yıl, yüksek riskli hastalarda tamoksifen 5-10 yıl ve beraberinde aylık goserelin veya leuprolid 2-3 yıl uygulanır. Tamoksifen kullanım sonrası menopoz gelişen hastalarda tamoksifenin 2-3 yıllık kullanımı sonrası aromataz inhibitörleri adını verdiğimiz hormonal tedaviler ile tedaviye devam edilebilir.

Uzman Danışman Hekimimiz
+90 506 535 48 26